Vandværksbygning set fra Nykøbingvej.
Der er 310 andelshavere.
Der er 3 boringer.
Der udpumpes årligt ca. 45000 m³ vand.

Vandværksbygning set fra Nykøbingvej.
Der er 339 andelshavere.
Der er 2 aktive boringer.
Der udpumpes årligt ca. 45000 m³ vand.

Generalforsamling tirsdag den 27/2 2024

Radsted Forsamlingshus

KL.19.30

Del siden