Del siden

Her findes regnskabet for 2019

Årsregnskab 2019

Forigeårs regnskab 2018

Budget for 2020

Aktiver

Passiver