RADSTED VANDVÆRK

 

Driftsregnskab for 2019

BEMÆRK

Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020

I Radsted Forsamlingshus

kl. 19.30

BESTYRELSEN:

Jesper Clausen   Mogens Jørgensen   Henrik Hansen   Jens Larsen   Bo Pedersen

    Formand                Kasserer              Næstformand                     

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Regnskab ved kassereren

5. Fastsættelse af takster for 2021

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelse

     På valg:  Mogens Jørgensen

                    Jens Larsen

     Valg af suppleant

                  På valg  Martin Søndergaard

8. Valg af revisor.

     På valg:   Poul Nielsen

9. Eventuelt

PS. Vandværket har udpumpet ca. 45.000 m3 i perioden 1/1 2019 – 31/12 2019.

      Oplysning om vandkvalitet kan fås ved henvendelse til formanden.

Del siden