Drkkevand - Vandværket

Batch

EUDKVE-00794018
Batch

Sagsnavn

Radsted Vandværk - Vandværket
Sagsnummer/lokalitetsnr

Udtagningsdato

09-05-2019 12:00
Modtaget på laboratoriet

09-05-2019
Rapport (seneste rapportrevision)

15-05-2019/AR-19-CA-00794018-01
Prøvenummer

80543129
Prøve mærke

Afgang vandværk
DGUnr


Komponent

Resultat

Enhed

DL

Metode

Coliforme bakterier 37°C

< 1

MPN/100 ml

1

Colilert Quanti Tray

Escherichia coli

< 1

MPN/100 ml

1

Colilert Quanti Tray

Enterokokker

< 1

CFU/100 ml

1

ISO 7899-2:2000

Kimtal ved 22°C

2

CFU/ml

1

ISO 6222:1999

Hårdhed, total

20

°dH

0,1

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Calcium (Ca)

120

mg/l

0,5

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Magnesium (Mg)

15

mg/l

0,1

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Ammonium (NH4)

0,015

mg/l

0,005

SM 17. udg. 4500-NH3 (H)

Nitrit

0,0026

mg/l

0,001

SM 17. udg. 4500-NO2 (B)

Nitrat

2,6

mg/l

0,3

SM 17. udg. 4500-NO3 (H)

Sulfid-S

< 0,02

mg/l

0,02

DS 278:1976 auto

NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof

1,9

mg/l

0,1

DS/EN 1484

Aluminium (Al)

1,5

µg/l

0,2

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Arsen (As)

< 0,03

µg/l

0,03

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Jern (Fe)

< 0,01

mg/l

0,01

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Mangan (Mn)

0,004

mg/l

0,002

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Nikkel (Ni)

3

µg/l

0,03

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Strontium (Sr)

1600

µg/l

1

DS/EN ISO 17294m:2016 ICP-MS

Methan

< 0,005

mg/l

0,005

M 0066 GC-FID

Akkrediteret prøvetagning

JaDS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458 N/A

pH

7,2

pH


DS/EN ISO 10523

Prøvetagning efter flush

UdførtDS ISO 19458,DS ISO 5667-5 N/A

Vandtemperatur

10

°C


DS/EN ISO 19458

Ledningsevne ved 20°C

640

µS/cm

15

DS/EN 27888:2003 mod. (ved 20°C)

Iltindhold

5,9

mg/l

0,1

DS/EN ISO 5814

Del siden